Welke Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Ten gevolgende van eenongeval met je auto ziekenhuiskosten hebt dan worden deze uitgavengedekt door je zorgverzekering.Als er uiteindelijk sprake is van chronischeinvaliditeit of overervaren vanjou als bestuurder, dan ontvang je tevens eenvooraf bepaalde uitbetaling als je aanvulling een ongevallen inzittendenverzekering hebtafgesloten. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet van betekenis is of deschade niet door eigen oorzaak isontstaan.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisdekkingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ook kunt u extrabeschermingen nemen, zoals hulp bijpech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt aanstonds vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  onmiddellijk wijzigen, aanvullen ofbeëindigen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest vervelend zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het een mogelijkheid om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd hangt af van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andermans eigendommen vergoed.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit houdt in dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle gevallen.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die meestal wordtafgesloten wanneer iemand een gloednieuweauto heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan interessant zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan interessant vindt. Zo is het een mogelijkheidom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenclaim, of kunt u bijvoorbeeld het glas extra verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra opties er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: welke autoverzekering

Scroll to top