Kosten Autoverzekering Per Maand

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de autoverzekeringannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeraar zal jouw autoverzekering overhet algemeen binnen 30 dagen stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeraar en zeg dan pas je oudeautoverzekering op! Wil je de verzekering van je auto stopzetten omdat jeverzekeraar eenstijging van de premieinvoert of de voorwaarden aapast,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn beëindigen.

No-claimbeschermer

Sommigeautoverzekeraars geven ook deoptie om je extra te verzekeren met eenno-claimbeschermer. Met deze beschermerkun je één maal per 12maanden gebreken claimenzonder dat de maandlasten van de verzekering van je auto verhoogd wordt en zonder dat je korting op de no-claimverlaagd wordt. Het claimen van deze gebreken heeftdesalniettemin wel invloed op het aantal schadevrijejaren. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je premie wel hoger wordtals gevolg van het mindere aantalgebrekenvrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse opties bij de autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jenodig vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenvast bedrag uit als iemand na een aanrijdinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventueleinzittenden.
  • Schadeverzekering voorfamilieleden. betaalt degebreken die de berijder en/ofmedepassagierslijden door het schade.Dat kan lichamelijke schade zijn, maar tevens gebreken aanpersoonlijke spullen of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor justitieel advies endeskundige rechtshulp om onder andereschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerstandaardkennis over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: kosten autoverzekering per maand

Scroll to top