Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste verzekering voor je auto. Of de verzekering voor je auto met de beste voorwaarden. Of die

Opzegtermijn autoverzekering

De opzegtermijn van verzekeringenvan auto’s is bij elke verzekeraaranders. Meestal is heteen dag, 30 dagen, maar 12 maanden komtook wel voor. Voor verzekeraars die aangemeld zijn bij het Verbond vanverzekeringsmaatschappijen berekent men eenalgemenecontracttermijn van maximaal 12 maanden. Na die 12 maanden mag je dagelijksoverstappen met een opzegtermijn van een maand.Wil je overstappen? Check dan eerst even de opzegtermijn van je verzekering van je auto.

Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Als je een andere autoleast, moet je altijd een autoverzekering vinden. Dit is gemakkelijkte doen, maar let op dat je de juiste keuzeshierbij maakt. Er zijn niet minder dan 120 verschillendeverzekeringen voor auto’sen de keuze hangt bijvoorbeeld af van het grootte van de auto, jeleeftijd en hetaantal gereden jaren zonder gebreken dat je hebtopgebouwd.

Alles over je autoverzekering vergelijken

Autoverzekeringsmaatschappijenbaseren de premie vanhun autoverzekering op bovenstaandekarakterisering. Om debetereovereenkomst voor je autoverzekeringte calculeren hebben ze deze gegevens nodig. Debeteredeal is niet teallen tijde de meest goedkope autoverzekering: klasse iszeker zo belangrijk. Daarom kun je hier deverzekering voor je autovergelijken die het slimste bijje persoonlijke situatie past. Hierna kun jelinearecta eenprima, maarvoordelige autoverzekeringafsluiten.

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende typen autoverzekeringen die u kunt afsluiten. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen welke soort autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook op hetmoment u deze wagen niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt binnen staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendesoorten autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog aanvullendverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd isafhankelijk van de verzekering die u afsluit.Hoe duur een verzekering is, is gebonden aan van hetsoort verzekering die u afsluit en demaatschappij waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis minimaal verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan de auto van een ander verzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig isechter niet verzekerd.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een verzekering met meerdekking dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald, maar niet in alle claims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietvergoed krijgen. De meeste consumenten kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie en deacht jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer u een nieuweauto koopt. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel uitbetaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn enkele extraverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen dure W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde optieshiervan belangrijk vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenschadeclaim, of kunt u bijvoorbeeld uwruiten aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er allemaal zijn.

No-claim korting

Hoelanger het geleden is dat u een claim hebt ingedient, hoe meer korting op deverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: hoe duur is een autoverzekering

Scroll to top