Goedkope Autoverzekering Nl

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij heel veelautoverzekeraars kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden vergoedt dewerkelijk geleden gebreken van de inzittendendie in jouw auto zatentijdens hetongeluk. Ook hier maakt het niet uitwie er schuldig is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de autoverzekering. Die dekking biedt tegen immateriëleen niet-lichamelijke gebreken na een aanrijding. In de regel is dit een dekking ten hoogste 1miljoen euro. Met een inzittendenverzekering zorg jeervoor dat je perfecte dekking hebt alser een ongevalis gebeurd.

Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen of verhaalrechtsbijstandverzekering

Als je een probleem metbetrekking tot je auto hebt, kun je juridische bijstandnodig hebben. Dit kan een geschil zijn alsgevolg van een ingeluk, maar ondermeer ook een geschil met jeautogarage. Aan de ene kant kun je danjuridische hulp ontvangen waarbij ersprake is van juridisch advies als er sprake is van eenrechtszaak en anderzijds kun je bijstandontvangen als je gebreken wilt verhalenbij de wederpartij. Dit laatste wordt gedekt als je een verhaalrechtsbijstandverzekering voorauto’s hebt afgesloten.

Autoverzekeringen vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je hier autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WettelijkAansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de voordeligste autoverzekering. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigengebreken niet.
  • WA Plus (ook wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nuook de schade aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door onder andere eenschade) wordt niet betaald.
  • WA + volledig casco (ook wel All Riskgenoemd).Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtvergoed, maar nu wordt ook alle schade aan jeeigen auto uitbetaald.

De mogelijkheid voor dedekking hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest voordelige autoverzekering en dekking: kwaliteit is ookbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste mogelijkheid kuntmaken. Hier is meer te zien: goedkope autoverzekering nl

Scroll to top