Goedkoopste Wa Autoverzekering

Door te vergelijken op onze website vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Heb je tevens een schadeverzekering voor inzittenden, dan is de calamiteitlenverzekering voor inzittenden overbodig. De overeenkomst in bescherming is te groot, waardoor je nodeloos veel kosten betaalt. Dat wil je uiteraard liever niet! Met de gebrekenverzekering krijg je de echt geleden gebreken vergoed in plaats van een eerder vastgesteld uit te keren bedrag. De bescherming is normaal gesproken voor schade tot 1 miljoen euro. Autoverzekering vergelijken.

No-claimbeschermer

Een aantalautoverzekeraars geven tevens demogelijkheid om je aanvullend te verzekeren met eenbescherming van je no-claim. Met deze beschermerkun je één keer per 12maanden gebreken laten vergoedenzonder dat de premie van de verzekering van je auto verhoogd wordt en zonder dat je korting op de no-claimlager wordt. Het verhalen van deze schade heeftdaarentegen wel invloed op het aantal jaren gebrekenvrij. Bij een overstap naar een volgendeautoverzekeraar is het hierdoor eenmogelijkheid dat je maandprijs wel meer wordtals gevolg van het verlaagde aantalschadevrije jaren.

Aanvullende verzekeringen bij je autoverzekering

Er zijn diverse optioneleeigenschappen bij je autoverzekering mogelijk. Ze zijn niet allemaal nodig ofverplicht, je kunt zelf bepalen welke jebenodigd vindt.

  • Ongevallen inzittendenverzekering – keert eenbepaald bedrag uit als iemand na een botsinginvalide raakt of overlijdt. Dat geldt voorde bestuurder, maar ook voor eventuelecarpoolers.
  • Schadeverzekering voorpassagiers. betaalt deschade die de bestuurder en/offamilieledenlijden door het ongeluk.Dat kan geestelijkegebreken zijn, maar tevens gebreken aanbagage of kleding. Het bedrag dat wordt uitbetaald,staat gelijk aan de schade die geleden is.
  • Rechtsbijstandverzekering.Voor rechterlijk advies endeskundige rechtshulp om onder andereschade aan de auto of letselgebreken te verhalen. Houd errekening mee dat de premie hoger is als je een autoverzekering vergelijkt inclusiefaanvullende verzekering. Het wordt dan lastiger om een goedkope autoverzekering te vinden.Meerdoorsneeinformatie over autoverzekeringenkun je ook lezen in de productwijzers die door het Verbond vanverzekeraars zijn samengesteld? Hier is meer te zien: goedkoopste wa autoverzekering

Scroll to top