Autoverzekering Prijs

Door te vergelijken op onze website vind je de betere verzekering voor je auto. Of de autoverzekering met de betere voorwaarden. Of die

Ongevallen inzittendenverzekering

Als je als gevolg van eenongeval met je auto artskosten hebt dan worden deze uitgavenvergoed door je zorgverzekering.Als er uiteindelijk sprake is van blijvendeinvaliditeit of overondervinden vaneen passagier, dan krijg je tevens eenvooraf bepaalde uitkering als je alsextra een ongevallen inzittendenverzekering bent aangegaan. Net als bij de gebrekeninzittendenverzekering geldt hierbij dat het niet uitmaakt of deschade niet door eigen nalatigheid isveroorzaakt.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

daarnaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt onverwijld aan gaan wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting elke maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  stantepede wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een auto verzekeren is verplicht volgens deNederlandse wetgeving en mag je dus niet vergeten als je een nieuweauto koopt. Bij het afsluiten van een autoverzekeringwil je wel zeker weten dat de verzekering voor de auto bij jouw wensenen behoeften past en natuurlijk zo voordelig mogelijk. Ondermeer de Consumentenbond en Kassa hebben in het verleden veel onderzoekgedaan naar autoverzekeringen. Hetis niet alleen de maandprijs die bepaalt wat de beste autoverzekering is. Sterker nog, soms is het verstandiger iets meer te betalen zodat je beter gedekt bent tegen eventueleschade. Het is dus belangrijk om van te voren goed te bedenken wat voor soort autoverzekering je wilt hebben.

Prijs autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de maandprijs berekenen kan alleen indien het model auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je alleen een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen uitbetaalden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet uitbetaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto betaald.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het aantal te rijden kilometers ook een rol. Demaandpremie per maand voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke maandprijs. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: autoverzekering prijs

Scroll to top