Autoverzekering Kosten

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de betere condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de autoverzekeringheb je de mogelijkheid om een aanvullendeautoverzekering te kiezen. Je kuntbij heel veelautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Een gebrekenverzekering inzittenden betaalt deuiteindelijk geleden schade van de metgezellendie in je auto zatengedurende de aanrijding. Tevens hier maakt het niet uitwie de schuldige is.

Een gebrekenverzekering inzittenden is eenuitbreiding van de verzekeringvoor je auto. Die dekking biedt tegen immateriëleen materiële schade na een ongeluk. Meestal is dit een bescherming maximaal 1miljoen euro. Met een inzittendenverzekering regel je dat je goede dekking hebt alser een ongevalis gebeurd.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extrabeschermingen nemen, zoals automobilistenhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt onmiddellijk aan gaan wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  gauw wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Verzekeringen voor je auto vergelijken: welke dekkingen moet je kiezen?

Als je bij ons autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap 2 kiezen welke bescherming je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de goedkoopste verzekering voor je auto. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA + beperkt casco. Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid-dekking, wordt nuook de ellende aan je eigen auto betaald bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. schade aan je eigen auto die jezelf hebt gemaakt (door onder meer eenongeluk) wordt niet voor jebetaald.
  • WA + volledig casco (ook wel All Riskgenoemd).Alles wat onder WA + beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle gebreken aan jeeigen auto betaald.

De mogelijkheid voor debescherming hangt af van het bouwjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor devoordeligste autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je hier je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de juiste optie kuntmaken. Hier is meer te zien: autoverzekering kosten

Scroll to top